Home GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊBỘ MẶT TỔ CHỨC Đường sắt Cát Linh Hà Đông: Có gì khoa trương mà phải che đậy?