Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Khi phát biểu chống dịch của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị cắt xén