Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Nực cười cho màn khóc mướn kỷ niệm ngày đi tù của “nữ chúa dân chủ”