Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Lật tẩy “chiến dịch” tấn công, vấy bẩn màu áo xanh