Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI “Gáo nước lạnh” cho những kẻ nói lãnh đạo Việt Nam “vận động hành lang” ở Liên Hợp Quốc