Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Góc nhìn văn hóa: Xem phim ‘Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Một huyền thoại’