Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Vụ ‘bác sĩ rút ống thở’: Cần một cái đầu ‘lạnh’