Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Màn kịch “cách mạng màu” của Mỹ tại Cuba: Sự thất bại ê chề!