Home GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊBỘ MẶT TỔ CHỨC Chiêu trò ‘lấy cái cũ so với cái mới để quy chụp đổ lỗi’ của những kẻ hận thù, chống phá