Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Vụ quân nhân Trần Đức Đô mất: Trơ tráo ‘bẻ lái’ xuyên tạc về tình đồng chí, đồng đội