Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Thủ đoạn ‘vấy mực’ hình ảnh người Công an giúp dân trong đại dịch COVID-19