Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Công bố danh sách đại biểu Quốc hội và sự thất bại của những âm mưu phá hoại