Home THẾ GIỚI Kỳ thị chủng tộc ở Mỹ: Một cụ già 80 tuổi bị tấn công trước sự vô cảm của những người xung quanh