Home GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊBỘ MẶT TỔ CHỨC Vu cáo Việt Nam không có tự do, Freedom House cố tình lờ đi thực tế để bịa đặt