Home GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊCHÂN DUNG ĐỐI TƯỢNG Vạch trần lời bịa đặt trắng trợn của Phạm Minh Vũ về “công lao giành độc lập của vua Bảo Đại”