Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Đại biểu “nghỉ” Quốc hội: Kiểu gì cũng bị “dân chủ” soi