Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Chiến tranh biên giới, Nhân dân không quên