Home BLOGS Việt Nam: Góc nhìn từ người nước ngoài, chuyện bẻ đôi quả táo và một quốc gia kỳ lạ