Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Người Hàn Quốc chưa bao giờ thừa nhận tội ác tại Việt Nam