Home THỜI SỰ Huỳnh Phương, Thuỷ Tiên, bài toán điều tiết tiền cứu trợ và làm từ thiện dễ hay khó