Home THỜI SỰ Nghĩa vụ quân sự: Đi để bảo vệ Tổ quốc, tại sao lại thờ ơ và trốn tránh