Home THỜI SỰKINH TẾ Tại sao giá điện Việt Nam được tính theo bậc thang và Giá điện Việt Nam ở đâu so với thế giới?