Home THỜI SỰ Lynk Lee, cộng đồng LGBT và những người sống hèn