Home THỜI SỰKINH TẾ Giá dầu “âm”, đại chiến dầu mỏ và Việt Nam sẽ làm gì?