Home THỜI SỰ Việt Nam trưng bày một số vũ khí mới mua, lãnh đạo tươi cười rạng rỡ