Home THỜI SỰ Quyền Cục Trưởng Điện ảnh bị giáng chức vì để phim có ‘đường lưỡi bò’ ra rạp