Home LỊCH SỬ Kỷ niệm 42 năm Việt Nam trở thành nước đầu tiên của Châu Á và thứ 3 trên thế giới chế tạo thành công máy vi tính