Home LỊCH SỬ Thiếu tướng Phan Văn Xoàn – Từ người cận vệ của Bác Hồ tới vị chỉ huy an ninh giữa Paris